ZÁKLADY LETU
Vliv vrtule na letadlo

Reakční moment vrtule

Podle zákona akce a reakce má točící se vrtule vliv na zbytek letadla. Pravotočivá vrtule tak působí opačným momentem, který má tendenci letadlo stáčet doleva. Tento efekt je potlačen použitím křidélek a nejvíc se projevuje při pomalém letu s velkým výkonem (vysokými otáčkami)

Zkroucení vrtulového proudu

Vlivem otáčení vrtule dochází ke zkroucení vrtulového proudu a nerovnoměrné obtékání svislé ocasní plochy, na které takto vzniká síla opačná proti směru otáčení vrtule. Nejvíc se tento efekt projevuje při pomalém letu a vysokém výkonu, proto má letadlo při vzletu tendenci zatáčet k jedné straně. Vliv zkroucení vrtulového proudu se eliminuje výchylkou směrového kormidla. Zmenšit vliv zkroucení proudu je možné také použitím pevné vyvažovací plošky nebo lehkým vyosením osy otáčení vrtule.

Gyroskopický moment

Jakákoliv rotující hmota představuje setrvačník (gyroskop). Síla působící na gyroskop se projeví pootočená o 90° ve smyslu otáčení. V praxi je gyroskopický moment vrtule téměř neznatelný, obzvlášť u lehkých kompozitových vrtulí. V dobách radiálních motorů, kdy společně s vrtulí rotoval celý motor byl však gyroskopický moment velice důležitý. Např. potlačení se při pravotočivé vrtuli projeví zatočením doleva.

P-Faktor

List vrtule je na klesající straně ofukován na vyšším úhlu náběhu než list jdoucí nahoru. Proto vykazuje vyšší aerodynamickou sílu a celkový tah vrtule nevychází z jejího středu, ale je posunut lehce na stranu klesajícího listu.

Tah
Tah mírně posunut

Za zmínku ještě stojí maximální otáčky vrtule. Obvodová rychlost na konci vrtule by neměla přesáhnout 0,85 rychlosti zvuku – nad tuto hodnotu se začínají tvořit rázové vlny, rapidně roste hluk a odpor. 

Vrtule s průměrem 1 m a otáčkách 2500 RPM bude mít maximální obvodovou rychlost cca 940 km/h. Některé motory (např. Rotaxy) točí i víc, než 5000 RPM. Mezi motor a vrtuli musí být vložen reduktor, který otáčky adekvátně sníží. Pro zajímavost turbovrtulový Dash-8 má průměr vrtule 4 m a otáčky 850 RPM. Vrtulník Mi-8 má průměr rotoru 21 m a maximální otáčky 200 RPM.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?