PROVOZNÍ POSTUPY
SIGNÁLY

Pojem “signály” můžeme definovat, jako soubor znaků neverbální komunikace v případech, kdy verbální (slovní) komunikace není možná nebo vhodná. Signálů je celá řada a pro jejich studium je vhodné použít předpis L2, který ty, jež používáme v leteckém provozu detailně popisuje. 

V rámci osnov PPL(A) si ukážeme signály, které se používají výhradně v komunikaci řídící věž – letadlo (vozidlo) a jsou používány k pojíždění, vzletu a přistání. Tyto signály jsou buď světelné nebo pyrotechnické.

Stálé červené světlo

význam:

Pokračujte po okruhu.

Žádám okamžitou asistenci.

Stop. Dejte přednost jinému letadlu.

Přerušované červené světlo (záblesky)

význam:

Letiště není bezpečné, nepřistávejte.

Opusťte přistávací plochu v používání.

Stálé zelené světlo

význam:

Přistání povoleno.

Vzlet povolen.

Přerušované zelené světlo (záblesky)

význam:

Vraťte se na přistání, povolení na přistání bude uděleno.

Pojíždění povoleno.

Přerušované bílé světlo (záblesky)

význam:

Přistaňte na tomto letišti a pokračujte na odbavovací plochu.

Povolení k přistání a pojíždění bude vydáno.

Vraťte se do vaší výchozí polohy na letišti.

Pyrotechnické červené světlo znamená: bez ohledu na jakékoliv předchozí instrukce, nepřistávejte.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?