PROVOZNÍ POSTUPY
MICROBURST

Zvláštním a ve své podstatě nejnebezpečnějším případem střihu větru je microburst nebo také downburst.

Je to velmi intenzivní sestupný proud, který se vyskytuje převážně v malých výškách a doprovází silné konvektivní bouře. V každé konvektivní bouři vedle sebe po většinu času trvání bouře koexistují tzv. vzestupný a sestupný konvektivní proud (updraft a downdraft). Vzestupný proud vlastně sytí bouři vtékajícím teplým vzduchem, který v určité výšce nad zemským povrchem kondenzuje a vytváří se tak vlastní bouřkový oblak. Sestupným proudem naopak z bouře odchází studený vzduch, téměř vždy doprovázený srážkami (ať již v podobě deště, nebo různě velkých krup).

Downburst nebo microburst je doprovodným jevem bouřek

Microburst

Downburst je většinou krátkodobou záležitostí a může působit 5 až 10 minut. Jako jev může trvat o něco déle. Bouře však může vygenerovat celou sérii downburstů a přerušovaná stopa škod tak může dosáhnout i desítky kilometrů.

Průměr downburstu bývá většinou od několika set metrů do několika kilometrů. Má se za to, že většinou nepřesáhne průměr 3 km.

Microburst je jeho drobnější variantou (avšak může být i intenzivnější!), o rozměrech několika desítek metrů.

Microbursty mohou z bouře vypadávat jak v rámci, tak na periférii normálního sestupného proudu a působí výrazně lokálnější škody než downburst.

Nyní už teoreticky víte, co to je tzv. microburst a jak nebezpečný to může být jev.

Není mým cílem vás děsit, nicméně je pravdou, že současná bezpečnost létání je vykoupená velkou řadou nehod a omylů. Důležité je však si z těchto neštěstí odnést ponaučení pro nás a hlavně pro vás, jakožto další generaci pilotů.

Proto jsem vám sem umístil video, které na skutečném případu nehody názorně ilustruje, jak velký může být problém microburst i pro velké a těžké dopravní letadlo, natož pro malé lehké letadlo.

Aneb jak říkal můj instruktor před lety mně, coby pilotnímu elévovi: “Františku, kdo je připraven, není zaskočen!”.

Pojďme se dále společně podívat, jak tyto nebezpečné meteorologické jevy včas rozpoznat a jak postupovat, když se do takového jevu dostanete.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?