LIDSKÁ VÝKONNOST A OMEZENÍ
Poruchy vidění

Krátkozrakost (myopie)

je stav, kdy má krátkozraké oko vzdálený bod v konečné vzdálenosti před okem.

ohnisko lomu paprsků je před sítnicí

jedinec špatně vidí vzdálené předměty

korekce brýlemi s čočkou rozptylkou

Krátkozrakost

Dalekozrakost (hypermetropie)

je stav, kdy má dalekozraké oko vzdálený bod v konečné vzdálenosti za okem.

ohnisko lomu paprsků je za oční koulí

jedinec špatně vidí blízké předměty

korekce brýlemi s čočkou spojkou

Dalekozrakost

Vetchozrakost (presbyopie)

je projevem degenerace materiálu čočky, jde o neschopnost oka zaostřit na blízko.

postihuje starší jedince (začíná kolem 40. roku věku)

pokud jsme mladí, naše čočka je velmi pružná a snadno mění svůj tvar, díky tomu jsme schopni zaostřit na různé vzdálenosti (tzv. akomodace)

s věkem se akomodace čočky snižuje a díky tomu je obtížné zaostřit na blízké předměty

podstatně dříve nastupuje u člověka s dalekozrakostí

Astigmatismus

neboli asymetrické zakřivení rohovky (vzácněji čočky)

zdravé oko má pravidelně kulatou rohovku, u astigmatismu je rohovka v jedné či obou rovinách zakřivená

světlo, které dopadá na rohovku se láme všemi směry a paprsky se nespojí na sítnici do jednoho ohniska - z toho plyne neostré a rozmazané vidění

hlavním příznakem je bolest hlavy a vyčerpání po činnostech vyžadujících zrakové ostření

korekce tórickými čočkami

Barvoslepost

je jakákoli porucha barevného vidění, může být částečná (porucha vnímání jen některé barvy) nebo úplná (člověk vidí pouze stupně šedi)

nejčastěji jde o dědičnou poruchu červené a zelené barvy

Zelený zákal (glaukom)

je vada, která způsobuje poškození zrakového nervu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro jeho vznik je vysoký nitrooční tlak (normální hodnota je 9 - 21 mmHg). Zvýšený tlak způsobí snížení perfuzního tlaku cév v oblasti zrakového nervu, což vede k poruše funkce a ke smrti buněk sítnice.

Zelený zákal

Šedý zákal (katarakta)

je stav, kdy dojde k postupnému zakalení oční čočky, což způsobí zastřené vidění. Jedná se o proces stárnutí čočky, který častěji postihuje ženy. Roli hrají i systémová onemocnění jako je např. cukrovka či užívání některých léků (kortikoidy, cytostatika).

Šedý zákal

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?