PLÁNOVÁNÍ A MONITOROVÁNÍ LETU
POUŽÍVÁNÍ LETOVÉ PŘÍRUČKY LETOUNU

Správné používání letové příručky, která je základním dokumentem letounu je zcela zásadní. Co je letová příručka je dáno předpisem L6/II.

Citace L6/II.

„Letová příručka je průvodní doklad k osvědčení letové způsobilosti obsahující omezení, v jejichž rozsahu je letadlo považováno za způsobilé. Dále obsahuje pokyny a informace nezbytné pro členy letové posádky k bezpečnému provozu letadla“.

Co všechno letová příručka musí obsahovat je dáno předpisem L8. Letová příručka musí být vždy na palubě letounu. Výrobce, který je vydavatelem tohoto dokumentu si její strukturu a obsah do značné míry upravuje sám, ale literu předpisu dodržet musí. Pro uživatele je nutné pouze vědět, že v tomto dokumentu nalezne všechny odpovědi na otázky týkající se provozu a údržby tak, aby bylo možné nejen zachovat letovou způsobilost, ale hlavně provozovat dotčený letoun bezpečně a efektivně. 

Pokud obrátíme pozornost k názvu “Výkonnost při vzletu a přistání“ zjistíme, že v momentálně asi nejrozšířenějším letounu tzn. Cessna 172 se tomuto problému věnuje v letové příručce sekce č.5., kde je přehršel tabulek, vzorců, grafů a omezení.

Vraťme se teď zpět do tématuNákladový list a rozmezí poloh těžiště pro lehká letadla a proveďme dokončení, tam uvedeného příkladu.

Pro kompletní výpočet celého příkladu chybí následující dva body:

1)

Take-off Distance (Výpočet potřebné délky vzletu)

2)

Landing Distance (Výpočet potřebné délky dráhy pro přistání)

Aby bylo možné dopočítat tyto dva parametry je potřeba si přidat nějaké názvosloví týkající se dráhového systému a názorně se na něj můžeme podívat na obrázku níže.

TORA - Take-off Runway Available

použitelná délka vzletu. Délka RWY, která je vyhlášená za použitelnou a vyhovující pro vzlet letounu.

TODA - Take-off Distance Available

použitelná délka vzletu zvětšená o délku předpolí, je-li zřízeno.

ASDA - Accelerate Stop Distance Available

použitelná délka pro rozjezd, zvětšená o délku dojezdové dráhy, je-li zřízena.

LDA - Landing Distance Available

použitelná délka vzletu. Délka RWY, která je vyhlášená za použitelnou a vyhovující pro vzlet letounu.

Předpolí - Clearway

vymezená pravoúhlá plocha umožňující letounu počáteční stoupání nad ní do stanovené výšky.

Dojezdová dráha - Stopway

pravoúhlá plocha upravená tak, aby vyhovovala v případě nouzového přerušení vzletu.

Parametry jednotlivých RWY tzn. nadmořské výšky a vyhlášené délky uvedené v tabulkách níže pro náš příklad zjistíme např. na adrese https://aim.rlp.cz/vfrmanual/ nebo v tištěné formě Databáze letišť.

LKLT 912 ft/278 m

RWYMagnetický směrRozměry RWYÚnosnostTORATODAASDALDA
05L046°860 x 235700 kg / 0.4 MPa100010301030860
23R226°860 x 235700 kg / 0.4 MPa86010001000860
05R051°800 x 255700 kg / 0.4 MPa920950920800
23L231°800 x 255700 kg / 0.4 MPa800920800800

LKPJ 702 ft/214 m

RWYMagnetický směrRozměry RWYÚnosnostTORATODAASDALDA
12122°1000x606500 kg / 0.6 MPa1000110010001000
30302°1000x606500 kg / 0.6 MPa1000110010001000

Důležitou informací je, že všechny RWY na obou letištích jsou travnaté. Tudíž je nutné použít tabulku koeficientů a vynásobit délku vzletu i přistání patřičným koeficientem. V případě vzletu je to 1,20. Tabulka níže s názvem “Short Field Takeoff Distance at 2550 pounds” je konstruována pouze pro zpevněnou, suchou dráhu. Rovněž je třeba počítat se správnými jednotkami, protože jak vidno, jednotlivé délky RWY jsou uvedeny v metrech, ale tabelované hodnoty v Letové příručce C-172 jsou uvedeny ve stopách (ft).

Tabulka koeficientů

Z tabulky (Obr.35) je vidět, že je tvořena pouze pro max. povolenou hmotnost. Vypočítaná hmotnost je o něco nižší, což je na bezpečnou stranu. 

Výška letiště LKLT je 912 ft a můžeme tedy použít řádek s výškou 1000 ft.

Pro teplotu 20 °C dostáváme dvě hodnoty 1090 a 1850. Menší určuje délku do odlepení podvozku a ta větší vzdálenost do nastoupání min. bezpečné výšky nad překážkou 50 ft (15 m).

Pro bezpečný odlet na max. hmotnosti za uvedených podmínek tedy je potřeba cca 700 m, což dle tabulky (Obr.33) s rezervou postačuje pro všechny RWY.

Obdobným způsobem je řešeno přistání (Landing Distance). V tabulce na (Obr.36) zjistíme z podmínek, že přistání je uvažováno s klapkami 30°. max. bržděním atd. Tabulka je připravena opět pro max. hmotnost, nikoliv pro námi spočítanou. Což vytváří další rezervu.

Nadmořská výška LKPJ je 702 ft. Je samozřejmě možné interpolovat, ale postačí vzít v úvahu výšku 1000 ft. Rovněž uvažujme délku přistání od bodu dosažení výšky 50 ft (15 m).

A protože se jedná opět o využití nezpevněné RWY, vynásobíme LD koeficientem, dle tabulky koeficientů.

Opět porovnáme vypočítanou hodnotu s publikovanou délkou RWY na LKPJ. LDA je dostatečná a je možno bezpečně přistát.

Poznámka

Celý výpočet je pouze informativní a proveden pouze pro jednu variantu výpočtu. Další možností by bylo měnit např. nastavení klapek na vzlet i přistání. Potom by samozřejmě bylo nutné použít jiné tabulky pro konkrétní konfiguraci.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?