Letecké právo a postupy ATC
Značení pojezdových drah (TWY)

Pojezdová dráha

Definice

„Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou“

Barva značení:

žlutá

Kromě standardního žlutého postranního a osového značení pojezdové dráhy můžeme narazit na mezilehlé vyčkávací místo. To je tvořeno jednou přerušovanou žlutou čarou a zpravidla se nachází před křížením více pojezdových drah, při výjezdu z odloučených stání letadel nebo např. na místech určených k odmrazování letadel.

MEZILEHLÉ VYČKÁVACÍ MÍSTO

Pro lepší orientaci jsou pojezdové dráhy doplněny o svislé informační znaky, které pilotovi před vjezdem do křižovatky napoví, kam odbočit nebo na jaké pojezdové dráze se držet. Znaky jsou obvykle umístěny vlevo před křižovatkou, a pokud je značka použita na dráze pro označení výjezdu, je umístěna na stejné straně dráhy jako výjezd. Informační znaky se od těch příkazových liší žlutou barvou podkladu s černým písmem.

Příklady svislých informačních znaků

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?