NAVIGACE
Jak z mapy určíme traťový úhel?

Pro určení traťového úhlu z mapy budeme potřebovat leteckou mapu, ideálně lihový fix pro zakreslení tratě do mapy a úhloměr. Předpokládejme, že po vzletu z dráhy 27 letiště v Českých Budějovicích chceme pokračovat nad město Vodňany. Zakreslenou trať si můžeme prohlédnout na následujícím obrázku.

Zakreslená trať z LKCS do Vodňan
Zakreslená trať z LKCS do Vodňan

Ihned na začátku můžeme předpokládat, že se výsledný traťový úhel bude nacházet mezi hodnotami 300° až 360°. Pro určení úhlu k zakreslené trati přiložíme delší stranu úhloměru (1). Posunujeme jej, dokud se jeho střed nenachází na místním poledníku či rovnoběžce (2). Na vrchní straně úhloměru odečteme úhlový rozdíl mezi zakreslenou tratí a poledníkem, v tomto případě směřujícím k severu (3). Změřený úhel je 38°, výpočtem 360° – 38° získáme výsledný zeměpisný traťový úhel 322°.

Určení traťového úhlu
Určení traťového úhlu pomocí úhloměru a ICAO mapy ČR

Nyní jsme zaměřili traťový úhel při letu z Českých Budějovic do Vodňan vůči zeměpisnému severu jako 322°. Nyní jej opravíme o magnetickou deklinaci, abychom získali magnetický úhel. Jelikož je deklinace v této oblasti 4° E, nachází se magnetický sever východně od zeměpisného. Zjištěné hodnoty si zapíšeme do tabulky a pomocí pravidla CDMVT dopočítáme magnetický kurz.

Při výpočtu se budeme pohybovat zprava doleva, hodnoty tedy budeme odečítat.

Celou situaci si můžeme rovněž prohlédnout na následujícím obrázku.

Přepočet zeměpisného úhlu na magnetický pomocí Deklinace
Přepočet zeměpisného úhlu na magnetický pomocí Deklinace

Nacházíme se v bodě A a chceme pokračovat po trajektorii označené jako Směr letu. Traťový úhel α změřený vůči severnímu zeměpisnému pólu NT (True North) jsme určili jako 322°. Z mapy jsme vyčetli, že Deklinace (D) má hodnotu 4°E, zaměření k severnímu magnetickému pólu NM (Magnetic North) tedy nakreslíme východně od zeměpisného severu. Pro určení magnetického směru je patrné, že hodnotu deklinace musíme od zeměpisného směru odečíst.

Traťový úhel je možné obdobným způsobem určit rovněž pomocí rovnoběžky, vždy si však musíme uvědomit, vůči jaké křivce úhel měříme. Pokud bychom zvolili rovnoběžku ve směru na západ, naměřený úhel by byl 52°, které bychom následně přičetli k hodnotě 270°. Součtem bychom získali shodnou hodnotu zeměpisného kurzu, tedy

270° + 52° = 322°.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?