KOMUNIKACE
Neřízená letiště

Specifikum na neřízených letištích spočívá v hlášení – oznamování úmyslů. Stanice RÁDIO nebo služba AFIS podává pouze informace, na základě kterých se má pilot rozhodnout a následně oznámit své úmysly. Nejedná se nikdy o jakékoliv povolení, odpovědnost nese pouze pilot, který vysílá pro všechny na dané frekvenci.

Níže uvedená tabulka je ideální složení zpráv na neřízeném letišti tak, jak by informace měly jít za sebou.

Odlétávající provozPřilétávající provozProlétávající provoz
Volací znakVolací znakVolací znak
Typ letadla Typ letadla Typ letadla
Letiště určení, návrat Letiště vzletuPoloha pro vstupem do ATZ
Zahájení pojížděníPoloha před vstupem do ATZPoloha pro výstup z ATZ
Křižování dráhyZamýšlený vstup do okruhuČinnost v ATZ
Vstup na dráhuPoloha po větru
Zpětné pojíždění po drázePoloha base-leg / Finále
Vzlet z dráhy Opakování okruhu
Opuštění okruhuZpětné pojíždění po dráze
Opuštění ATZ s polohouUvolnění dráhy

Příklad komunikace při odletu z neřízeného letiště

Pilot:  Bene RADIO, OK-FCB, Dobrý den
Letiště: OK-FCB, Bene RADIO, Dobrý den
Pilot: Cessna 172, před aeroklubem, žádám informace pro odlet do Českých Budějovic
Letiště: Bene RADIO, dráha v používání 27, okruhy pravé, QNH 1022
Pilot: Dráha v používání 27, okruhy pravé, QNH 1022, OK-FCB

*** KOMPLETNÍ UKÁZKY KOMUNIKACE NAJDETE V PLNÉ VERZI UČEBNICE ***

Příklad komunikace při příletu na neřízené letiště

Pilot: Bene RADIO, OK-FCB, dobrý den
Letiště: OK-FCB, Bene RADIO, dobrý den, vysílejte
Pilot: Cessna 172, z Českých Budějovic, vstupuji do ATZ od jihu, altitude 2500 stop, QNH 1022, žádám dispozice pro přistání / žádám informaci o provozu
Letiště: dráha v používání 24, okruhy pravé, QNH 1022, plachtařský provoz
Pilot: dráha v používání 24, okruhy pravé, QNH 1022, informace o provozu přijal, pokračuji do první zatáčky pravého okruhu dráhy 24, OK-FCB

*** KOMPLETNÍ UKÁZKY KOMUNIKACE NAJDETE V PLNÉ VERZI UČEBNICE ***

Opakování informací

Na neřízených letištích opakování není obecně vyžadováno, avšak piloti mnohdy opakují více než by měli (v duchu „nevím co říct, tak to zopakuji“, přitom stačí jen “přijal, udělám to a to”). Je však vhodné opakovat dráhu v užívání, směr okruhu a QNH. Na okruhu je vhodné opakovat své pořadí s udáním, zda provoz před sebou vidím či nikoliv – toto je převážně informace pro ostatní zda mají reagovat či v klidu pokračovat.

POZDRAV

“Dobrý den” není předpisové, ale toleruje se ze slušnosti.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?