KOMUNIKACE
Řízená letiště

Na řízených letištích / v řízených prostorech obecně platí jiné postupy. Pilot obecně žádá své úmysly a řídící se je snaží skloubit s dalším provozem. Odpovědí od řídícího je takzvané povolení obnášející informaci, jak má pilot postupovat. Toto povolení se stává platným až po doslovném zopakování pilotem. Korespondence na těchto frekvencích bývá velmi strukturovaná a mnohdy i rychlá z důvodů vyššího počtu hlásících se stanic. Zdržování dlouhým vyprávěním příběhů o příletu je doslova na škodu.

V případě kontaktu řídícího letiště, kde je vydávána zpráva ATIS, oznámí pilot také její přijetí v podobě jejího názvu a platného QNH.

Struktura hlášení pilota je stejná:

Kdo jsem

Kde jsem

Co žádám

Struktura povolení má také svůj řád

Vaše povolení:Jste povolen
Trať, směr, kam máte letět:z A do B
Jakou výšku máte udržovat:max 2500 stop, QNH 1015
Jak nastavit odpovídač:squawk 2023

Odpovědí pilota je doslovné zopakování s přiřazením svého volacího znaku na konci zprávy jako podpis. Pak se takové povolení stává platným.

Příklad komunikace při odletu z řízeného letiště

Stojánka S5 Letiště Praha Ruzyně | LKPR

ATIS: GOOD MORNING RUZYNĚ ATIS QUEBECK AT 08:00, ILS APPROACH, RUNWAY IN USE 24, RUNWAY CONDITION CODE 5 5 5
ATIS: RUNWAY IS WET, TRANSITION LEVEL 60, METAR RUZYNĚ AT 08:00, WIND 290 DEGREES 9 KNOTS
ATIS: VISIBILITY 10 KILOMETRES OR MORE, LIGHT RAIN, CLOUD FEW 1600 FEET BROKEN 4000 FEET
ATIS: TEMPERATURE 9 DEW POINT 7, QNH 1019, NOSIG, FOR START UP AND AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCE CONTACT
ATIS: RUZYNĚ DELIVERY 120,060 YOU HAVE RECIEVED ATIS QUEBECK

Žádost o letové povolení | Ruzyně delivery

PILOT:  Ruzyně DELIVERY, OK-FCB, Dobrý den
Ruzyně DELIVERY: OK-FCB, Ruzyně DELIVERY, Dobrý den
PILOT:  Ruzyně DELIVERY, OK-FCB, Cessna 172, stojánka S5, VFR let bez letového plánu do Letňan, výstupní bod Echo, informace Q, QNH 1019, žádám letové povolení
Ruzyně DELIVERY: OK-FCB, povolen do Letňan, po vzletu z dráhy 24 točte doleva, Echo 2 odletová, v CTR Ruzyně ne výše než 2500 stop, squawk 3314, informace Q, QNH 1019, čas 08:05
PILOT: Povolen do Letňan, po vzletu z dráhy 24 točit doleva, Echo 2 odletová, v CTR Ruzyně ne výše než 2500 stop, squawk 3314, informace Q, QNH 1019, čas 08:05, OK-FCB
Ruzyně DELIVERY: OK-FCB, správně, pro spouštění přejděte na Ruzyně GROUND 121,910, na slyšenou
PILOT: Přecházím na Ruzyně GROUND, 121,910, na slyšenou, OK-FCB

*** KOMPLETNÍ UKÁZKY KOMUNIKACE NAJDETE V PLNÉ VERZI UČEBNICE ***

Příklad komunikace při příletu na řízené letiště

5 minut před vstupem do TMA Ostrava | Destinace Mošnov

ATIS: GOOD AFTERNOON MOŠNOV ATIS ROMEO AT 15:00, ILS APPROACH, RUNWAY IN USE 22, RUNWAY IS WET
ATIS: TAXIWAY A IS CLOSED, TRANSITION LEVEL 70, METAR MOŠNOV AT 15:00, WIND 200 DEGREES 6 KNOTS
ATIS: VARYING BETWEEN 160 AND 230DEGREES. VISIBILITY 10 KILOMETRES OR MORE, CLOUDS FEW 3000 FEET
ATIS: TEMPERATURE 12 DEW POINT 10, QNH 999, NOSIG, FOR START UP AND CLEARANCE CONTACT
ATIS: MOŠNOV TOWER ON 120,805 YOU HAVE RECIEVED ATIS ROMEO

3 minuty před vstupem do TMA | Praha Radar

PILOT: Praha RADAR, OK-FCB, Dobrý den
Praha RADAR: OK-FCB, Praha RADAR, dobrý den
PILOT: Praha RADAR, OK-FCB, Cessna 172 bez letového plánu za VRF z Letňan do Mošnova, poloha Budišov, 4500 stop altitude na QNH 999, vstupní bod W očekávám ve 35, informace R, žádám vstup do TMA
Praha RADAR: OK-FCB, identifikován, vstup do TMA povolen, pokračujte vstupní bod W, klesejte do 2500 stop altitude na QNH 999.
PILOT: Povolen pro vstup do TMA, pokračuji bod W, kledám do altitude 2500 stop na QNH 999, OK-FCB

*** KOMPLETNÍ UKÁZKY KOMUNIKACE NAJDETE V PLNÉ VERZI UČEBNICE ***

Všimněte si, že pilot neopakuje vše, opakuje pouze to, co má.

Během letu v řízeném prostoru obdrží pilot několik dílčích povolení, která ho provedou požadovanou tratí. Ne vše se však týká povolení, ale jsou to doprovodné informace, které opakovat nutné není. Jako informace o možném zdržení, špatném počasí, větru a jiné. 

Obecně je třeba opakovat, a tedy považovat za povolení následující:

Vše v souvislosti s dráhou

(vzlet, přistání, zpětné pojíždění, křižování, atd.)

Všechna traťová povolení týkající se směru a dílčích bodů tratě

Příkazy o hladině, kurzu, rychlosti, převodní hladině, odpovídači (squawk) a QNH

Příklad reálné komunikace při příletu na letiště Praha Ruzyně

Výše jste mohli odposlechnout ukázkové příklady komunikací mezi letadlem a složkami řízení letového provozu, kdy jsme se snažili v výukových důvodů respektovat striktně požadavky předpisu L – frazeologie. Avšak letecká praxe je často více barvitá a nikdo z nás není robot, aby občas neudělal chybu, nebo něco neřekl úplně přesně podle předpisu. Jak může vypadat reálný přílet na řízené letiště můžete vidět na našem následujícím videu, kdy jsme natočili let na letiště Václava Havla Praha.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?