LIDSKÁ VÝKONNOST A OMEZENÍ
Struktura rozhodování

Když pilot čelí nenormální nebo kritické události, bude bezpečné zvládnutí situace ze strany pilota vyžadovat efektivní rozhodovací proces. V letectví je důležité učinit správné rozhodnutí včas a často prvořadé pro bezpečnost. Jedním z modelů, který může pomoci pilotům, je použití amerického modelu „DECIDE“.

Detect that the action necessary

Zjistěte, že je nutná akce

Estimate the significance of the action

Odhadněte význam akce

Choose a desirable outcome

Vyberte požadovaný výsledek

Identify actions needed in order to achieve the chosen option

Identifikujte akce potřebné k dosažení zvolené možnosti

Do the necessary action to achieve change

Proveďte nezbytné kroky k dosažení změny

Evaluate the effects of the action

Vyhodnoťte účinky akce

Model „DECIDE“ podporuje dovednosti, které by si piloti měli osvojit před létáním, protože jim umožní uplatnit je v následujících situacích:

Grafické vyjádření rozhodovacího procesu

Situační povědomí

To znamená být si vědom situace, ve které se nacházíte, a představovat si, co by se mohlo stát dál. Předvídat. Umět si představit možné scénáře, které by mohly ve vaší současné situaci nastat. Piloti mají často velmi omezené možnosti, ale je důležité, aby mysleli na tolik možností, kolik je jen napadne. Pomocí smyslů vyhodnocujte všechny informace ze svého prostředí a buďte ostražití ke všemu kolem vás. Musí se pak nad svými možnostmi více zamyslet a seřadit je podle důležitosti a relevance. V tuto chvíli by měli být schopni předvídat, k čemu mohou jejich možnosti vést. Řízení rizik je v tomto případě velmi potřebná dovednost, protože piloti musí analyzovat, jak riskantní mohou být navazující akce. Musíme si však pamatovat, že rozhodovací proces pilota vyžaduje, aby si pilot nejprve uvědomoval situaci – musí mít situační povědomí, jinak se celý řetězec rozhodování nemůže rozběhnout.

Možnosti

Jakmile nastane problém a vy si ho uvědomíte, nejdůležitější je vzpomenout si na co nejvíce možností řešení. Možnosti jsou v kritické situaci nad zlato. Čím více možností máte, tím větší jsou šance na úspěšný výsledek. Pamatujte, že možnosti jsou často pouze nápady, které když se poprvé zvažují jako možnost, mohou nebo nemusí být použitelné v praxi. Musí se jim věnovat další mozkový čas, aby bylo možné předvídat výsledek. Některé možnosti jsou lepší než jiné, takže čím více možností vás napadne, tím větší je pravděpodobnost úspěchu. Někdy však existuje pouze jedna možnost a odpadá tedy možnost volby – klasickým příkladem je nouzové přistání v důsledku poruchy motoru. Existuje pouze jedna možnost a musíte ji úspěšně vykonat. Ale situace s jednou možností jsou neuvěřitelně vzácné. Pokud máte pocit, že vaše možnosti jsou omezené, možná existuje více možností, o kterých jste neuvažovali.

Volba

Vyhodnoťte riziko, vyberte tu nejlepší možnost a zvolte postup. Toto je nejdůležitější moment celého procesu a pilot se musí ze svých možností rozhodnout, který nejlepší postup pomůže k dosažení pozitivního výsledku. Volba nejlepší možnosti je vyšší mozkový proces, který podmiňuje rozum a schopnost předvídat. Pokud je základem jakékoli volby panika, je narušen racionální proces hodnocení.

Akce

Konejte! Důležitý je čas. Pilot, který se setká s námrazou na draku letadla bez protinámrazového zařízení, má na reakci jen několik sekund. I za méně kritických okolností je však čas ve skutečnosti vzácným zdrojem pro všechny piloty – čas souvisí se spotřebou paliva. Při každém letu máte na rozhodnutí jen tolik času, který můžete strávit ve vzduchu.

Časové limity mohou mít různou podobu. Po poruše alternátoru nebo generátoru zbyde v baterii jen omezené množství elektrické energie. Zatímco za VFR podmínek nás případný nedostatečný proud v baterii po výpadku alternátoru pravděpodobně nedostane do větších problémů, u nočního letu VFR nebo letu za IFR podmínek naopak může jít io život.

Vyhodnocení

Po předem stanovené době – kterou jste definovali v prvním kroku rozhodovacího procesu – se na své rozhodnutí upřímně ohlédněte. Vyřešili jste problém? Odpověděl jsi na otázku? Splnili jste své cíle?

Pokud ano, poznamenejte si, co fungovalo pro budoucí použití. Pokud ne, poučte se ze svých chyb a znovu začněte rozhodovací proces.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?