NAVIGACE
Poledník

Pokud bychom vzali rovinu spojující zeměpisné póly a zakreslili její průmět se zemským povrchem, dostali bychom poledník, neboli nejkratší spojnici zemských pólů na povrchu zeměkoule. V rámci souřadnicového systému definujeme nultý poledník (značíme jej hodnotou 0 ° a udáváme ve stupních) procházející hvězdárnou v londýnské čtvrti Greenwich, který Zemi rozděluje na západní a východní polokouli. V anglické literatuře se můžeme setkat s termínem Greenwich meridian nebo Prime meridian, kde meridian znamená poledník.

Poledníky
Poledníky

Poledník s číslem 180° tvoří spolu s greenwichským poledníkem kružnici. Půjdeme-li od greenwichského poledníku směrem na západ, budeme průběžné protínat poledníky s označením 1° W, 2° W, až se dostaneme k poledníku 180° W, který je shodný s poledníkem 180° E. Sečteme-li 180° W a 180 ° E, dostaneme 360°, které v matematice definují kružnici. O poledníku 60° E pak říkáme, že se jedná o 60 stupňů východní délky, 60° W bychom pak označili jako 60 stupňů západní délky.

Pamatujte, že vždy uvádíme poledníky pouze do hodnoty 180° E / W. Tedy ačkoli poledník 170° W můžeme označit jako 190° E, v praxi se tento způsob značení nepoužívá.

Poledníky značíme od nultého greenwichského vždy do maximální hodnoty 180°
Poledníky značíme od nultého greenwichského vždy do maximální hodnoty 180°

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?