Úřad pro civilní letectví (ÚCL) s účinností od 22. listopadu mění zkušební řád pro teoretické zkoušky pilotů. K teoretickým zkouškám budou nově připuštěni – až na drobné výjimky – uchazeči, kteří jsou očkovaní, anebo prodělali v posledním půlroce onemocnění covid-19.

Výjimky se vztahují na uchazeče mladší 18 let, lidi, kteří očkovat ze zdravotních důvodů nemohou, či ty, kteří nemají očkování ukončené. Takoví uchazeči budou ke zkoušce připuštěni po předložení negativního PCR testu ne staršího než tři dny.

Ostatním zájemcům o zkoušky však negativní PCR test nepostačí. Antigenní testy už rovněž nemohou jako průkaz tzv. bezinfekčnosti sloužit.

Nadále platí všeobecné pokyny k dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů, povinnost nošení respirátorů v budově ÚCL a povinnost se v budově úřadu zdržovat pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Tato opatření tak nahrazují dříve publikovaná pravidla, o kterých jsme vás zde informovali koncem července.