Úřad pro civilní letectví (ÚCL) bude s platností od 1. srpna 2021 vyžadovat od každého uchazeče o složení zkoušek teoretických znalostí prokázání bezinfekčnosti na covid-19 a zároveň dodržování nově definovaných hygienických opatření. Podrobné informace je možné naleznout v kapitole 7 novelizovaného Zkušebního řádu pro zkoušky z teoretických znalostí.

Každý uchazeč bude od srpna povinen mít po celou dobu svého pobytu v budově úřadu nasazen přes ústa a nos respirátor typu FFP2, případně jiný obdobný prostředek stejné nebo vyšší účinnosti k ochraně dýchacích cest. Dále jsou uchazeči žádáni, aby se v budově zdržovali co možná nejkratší dobu, aby se neshromažďovali ve společných prostorách a udržovali dvoumetrový odstup od ostatních osob.

Stačí i jedna dávka očkování

Samotného teoretického přezkoušení se může zúčastnit pouze osoba, která neprojevuje příznaky onemocnění a absolvovala nejdéle před sedmi dny negativní PCR test, nebo nejpozději před 72 hodinami antigenní test, obojí pochopitelně s negativním výsledkem. Bezinfekčnost je dále možné prokázat certifikátem o provedeném očkování, anebo potvrzením o prodělání onemocnění covid-19.

Zajímavostí je, že dle zkušebního řádu je v těchto případech stále možné prokázat bezinfekčnost také uplynutím 22. dne od první dávky očkování v dvoudávkovém schématu, případně potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením o provedeném testování v zaměstnání. Tyto podmínky se podle ÚCL opírají o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 25. června 2021.

Splnění podmínek je povinen kontrolovat pověřený zaměstnanec. V případě neprokázání jednou ze zmíněných alternativ musí zaměstnanec úřadu uchazeče z učebny vykázat.

Při vstupu do učebny před zahájením zkoušky je uchazeč povinen si vydezinfikovat ruce přípravkem, který je na učebně volně k dispozici. Po skončení zkoušek jsou po každém uchazeči dezinfikovány pracovní pomůcky a místa.