Jste začínající pilot a blíží se vám sólové lety v letecké škole? V tom případě vás v blízké době budou čekat zkoušky na tzv. „Radiofoňák“ neboli „průkaz radiotelefonisty“.

Průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby je nutnost pro všechny piloty, kteří chtějí na palubě letadla, registrovaného v českém rejstříku, používat radiostanici.

Na výběr máte ze dvou průkazů: omezený (OFL) nebo všeobecný (VFL). Oba vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Omezený průkaz dává pilotům oprávnění létat pouze na území České republiky, zatímco všeobecný využijete i za hranicemi.

Průkaz radiotelefonisty VFL nebo OFL, který si vybrat?

Asi první otázka která každého napadne je, jaký průkaz si vybrat. Pokud se blízké době neplánujete podívat do zahraničí a moc neumíte anglicky, vystačíte si s omezeným průkazem. Pokud však plánujete nějaký výlet a angličtina Vám nedělá problém stojí za to zkusit rovnou průkaz všeobecný. To platí pokud máte v plánu pokračovat až do kokpitu dopravních letadel. Hlavní rozdíly mezi zkouškami VFL a OFL si projdeme níže. 

VFL – všeobecný průkaz radiotelefonisty

Průkaz vydává ČTÚ na základě úspěšně složené zkoušky. Opravňuje k používání letecké radiostanice a komunikaci v angličtině při letecké radiokorespondenci. Zkouška samotná se skládá z testu a ústní části, k níž jste připuštěni až po absolvování písemného testu v češtině s úspěšností 90 %.

Máte dobrou znalost anglického jazyka (B2)? Pak by pro vás složení zkoušky neměl být problém! Vzhledem k rozšiřující se tendenci nutnosti komunikace v anglickém jazyce i na mezinárodních letištích v ČR určitě získání průkazu VFL doporučujeme. Pokud si potřebujete některé anglické fráze s touto tematikou procvičit, je tu možnost přípravného kurzu který je k dostání zde.

Občas se mylně uvádí začínajícím pilotům, že s průkazem VFL můžou létat do zahraničí. Pravdou je, že všeobecný průkaz radiotelefonisty Vám umožní pouze legální používání radiostanice na palubě letadla při letu v zahraničí.

Co musíte navíc získat, abyste opravdu mohli létat do zahraničí? Musíte úspěšně složit úrovně 4 a vyšší.

Chci VFL, jak mám postupovat?

Podání přihlášky

Přihlášku můžete podat osobně, elektronicky nebo poštou společně s fotografií a zaplacením správního poplatku, který činí 600 Kč, ten můžete zaplatit kolkem nebo převodem. Následně vám bude zaslána pozvánka na zkoušku.

Zkouška

Ve vámi vybrané budově ČTÚ vás čeká nejdříve písemný test a potom ústní zkouška. Ta se koná zpravidla v sídle ČTÚ v Praze (pro oblast Čechy) nebo v Ostravě (pro oblast Morava a Slezsko).

Písemný test v českém jazyce se skládá z tří okruhů:

  • Radiokomunikační provoz – 20 otázek (2 můžou být chybné)
  • Radiokomunikační předpisy – 40 otázek (4 můžou být chybné)
  • Elektrotechnika s radiotechnikou – 20 otázek (2 můžou být chybné)

Vždy je správná jedna odpověď ze tří možností. Aktuální testy jsou k dispozici na stránkách ČTÚ. Po úspěšném dokončení přichází po pauze ústní část.

Ústní zkouška je částečně v českém a anglickém jazyce. Uchazeče čeká překlad anglického testu z leteckého dokumentu, hláskování vybraného slova v anglické hláskovací abecedě, dále poslech ATIS a vyhlášení tísně. Následuje správná četba frekvencí, výšky, dohlednosti a překlad anglické frazeologie. Oficiální znění osnov otázek je k nalezení zde.

OFL – omezený průkaz radiotelefonisty

Nevládnete angličtinou a postačí Vám létat jen po malých českých letištích? Tak tento typ zkoušky je přesně pro piloty, kterým tohle rozmezí stačí.

Ale pozor, zkoušku ani tak není radno podcenit, protože i OFL pravidelně přináší pro piloty také určitou „úmrtnost“. Obecně jde o podobnou zkoušku jako VFL, tedy písemný test a následně ústní zkouška, ovšem největší a téměř jediný rozdíl je, že je oproštěna od anglického jazyka.

I podle osnov OFL máme vytvořený interaktivní přípravný kurz díky kterému se na zkoušku můžete pečlivě připravit.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi průkazy VFL a OFL:

Hlavní rozdíl ve využití je, že vás průkaz VFL opravňuje používat radiostanici na letech do zahraničí, což s OFL není možné.

Další významný rozdíl je pak ve zkoušce. Zkouška OFL probíhá pouze v češtině a měla by být o něco méně náročná než zkouška VFL, kde je test “obohacen” o anglickou frazeologii a ústní zkouška probíhá v angličtině.

Jaké výukové materiály využít na přípravu ke zkouškám VFL a OFL?

Aeroweb nabízí kompletní vzdělávací interaktivní přípravu pro zkoušku na všeobecný průkaz radiotelefonisty. Už žádný štos papírů! Součástí kurzu je písemná část zkoušky, kde naleznete vysvětlivky k otázkám i ústní část zkoušky.


Kurz vás naučí správně komunikovat stav nouze, hláskování, vysílání čísel, standardní fráze, modelové komunikační situace a samozřejmě překlad, interpretaci anglického textu a další… Prostě vše, co pilot k přípravě ke zkouškám na VFL potřebuje!


Pokud Vám vystačí jen omezený průkaz radiotelefonisty, tak i pro Vás máme interaktivní vzdělávací kurz, díky němuž se naučíte vše na zkoušky zapamatovatelnou formou, jakožto u kurzu VFL.

S našimi kurzy získáte potřebné dovednosti a sebedůvěru pro úspěšné absolvování zkoušek a získání průkazu radiotelefonisty.

 

Máte už jasno?

Opakování zkoušky

Český Telekomunikační Úřad – ČTÚ vykonává přezkoušení velmi svědomitě a bez řádné přípravy téměř jistě neprojdete ani přes písemný test. A pokud to neklapne ani s důkladnou přípravou, test můžete opakovat nejdříve 60 dnů po neúspěšném pokusu. V případě, že uspějete u testu a nikoliv u ústní zkoušky, můžete opakovat už pouze samotnou ústní zkoušku, a to již dva týdny po neúspěšném pokusu.

Prodloužení průkazu radiotelefonisty

Minimálně měsíc před uplynutím doby, na kterou byl průkaz odborné způsobilosti vydán, je možné písemně požádat o prodloužení doby platnosti průkazu. Žádost o prodloužení podáte pomocí formuláře, který najdete na této stránce a doručíte na ČTÚ buď osobně, poštou nebo elektronicky. K žádosti je nutné podat následující:

  1. Potvrzení, resp. čestné prohlášení (je součástí žádosti), že žadatel pracoval v uplynulém období pěti let nejméně jeden rok jako operátor u stanic
  2. Oboustrannou kopii platného pilotního průkazu
  3. Kopii potvrzení o úhradě správního poplatku
  4. Aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm.
  5. Oboustrannou kopii stávajícího průkazu.

Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilost uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, doloží-li žadatel potvrzení, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, pro niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

Získejte průkaz radiotelefonisty a začněte používat radiostanici

Řada začínajících pilotů odkládá pořízení průkazu radiotelefonisty až na nejzažší možný termín. Nejčastěji tak studenti leteckých škol jdou skládat zkoušky na ČTÚ až ve chvíli, kdy by měli začít létat sami solóvé lety. Důrazně doporučujeme začít se učit komunikovat, používat radiostanici a připravovat se na zkoušky na ČTÚ již od začátku vašeho výcviku. Nebute tak vystaveni zbytečnému tlaku na nutnost získání průkazu radiotelefonisty v určité fázi výcviku, kdy jeho případné nezískání vás bude brzdit v dalším praktickém výcviku.

Průkaz radiofonisty je nezbytnost pro každého pilota a proto je dobré se na zkoušku důkladně připravit. Naše kurzy pro přípravu na získání průkazu radiotelefonisty OFL a VFL obsahují vždy nejaktuálnější zkušební otázky a jsou doplněné o vysvětlivky a audio nahrávky pro ústní část zkoušky.

Pomohli jsme k získání průkazu radiotelefonisty už řadě spokojených pilotů, budete další z nich?

Šťastná pilotka

 

 

 

newsletter

Chcete dostávat takové informace e-mailem?

Zadejte prosím níže svůj e-mailový kontakt a příští newsletter již přijde i do Vaší schránky