Modelové situace – vstup a průlet CTR

Vstup a průlet řízeným okrskem

Vyzkoušejte si vysílání při žádosti o vstup a průlet CTR. Vaše volání si vždy nahlas řekněte a následně si zkontrolujte správnost vašeho vysílání přehráním nahrávky vzorové radiokomunikace nebo si zobrazte text správného řešení.

Jakmile budete hotoví a projdete všechny otázky, označte tuto lekci jako splněnou.

Jste pilot/pilotka letounu PS-28 Cruiser a váš volací znak je OK-SCB. Letíte za pravidel VFR. Jste vzdálen/a 2 minuty od vstupního bodu Echo do řízeného okrsku letiště Ruzyně. Na radiostanici jste naladil/a frekvenci stanoviště s volacím znakem “Ruzyně RADAR”. Zažádejte o vstup do řízeného okrsku přes bod Echo a následně o průlet řízeným okrskem přes body Echo, Tango, Sierra.


1. Nejprve si poslechněte aktuální ATIS

Zobrazit přepis zprávy ATIS

“GOOD AFTERNOON RUZYNE ATIS INFORMATION LIMA 1200, ILS APPROACH RUNWAY IN USE 06, TRANSITION LEVEL 70, RUNWAY 12/30 CLOSED, METAR PRAHA ISSUED AT 1200, WIND 340 DEGREES 11 KNOTS, VISIBILITY 10 KM OR MORE, BROKEN 1000 FT, BROKEN 4800 FT, TEMPERATURE 7, DEW POINT 5, QNH 1012 HECTOPASCALS, TREND TEMPO LIGHT RAIN, BROKEN 500 FT, VFR ARRIVAL FLIGHT CONTACT PRAHA RADAR 127,580, FOR STARTUP AND ATC CLEARANCE CONTACT RUZYNE TOWER 134,560, YOU HAVE RECIEVED ATIS INFORMATION LIMA”


2. Jaké bude vaše vysílání?

Poslechněte si správné řešení:

Zobrazit správnou odpověď

“RUZYNE RADAR, OSCAR KILO SIERRA CHARLIE BRAVO”


3. Stanoviště Ruzyně RADAR reaguje na vaše vysílání:

Přehrajte si vysílání stanoviště Ruzyně RADAR

Zobrazit správnou odpověď

“OSCAR CHARLIE BRAVO, RUZYNE RADAR”

Pozn. Volací znak byl zkrácen ze strany ATC na OCB


4. Jaké bude vaše vysílání?

Poslechněte si správné řešení:

Zobrazit správnou odpověď

“CRUISER PAPA SIERRA TWO EIGHT FROM LETNANY TO KARLOVY VARY, VFR, TWO MINUTES FROM ECHO, REQUEST INSTRUCTIONS TO ENTER CONTROL ZONE AND PROCEED VIA ECHO, TANGO, SIERRA, QNH ONE ZERO ONE TWO, INFORMATION LIMA, OSCAR CHARLIE BRAVO”


5. Stanoviště Ruzyně RADAR reaguje na vaše vysílání:

Přehrajte si vysílání stanoviště Ruzyně RADAR

Zobrazit přepis odpovědi ATC

“OSCAR CHARLIE BRAVO, RUZYNE RADAR, CONTINUE VIA ECHO TANGO SIERRA, IN CTR MAXIMUM ALTITUDE TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FEET, QNH ONE ZERO ONE TWO, SQUAWK TREE TREE ONE ZERO”


6. Jaké bude vaše vysílání?

Poslechněte si správné řešení:

Zobrazit správnou odpověď

“RUZYNE RADAR, OSCAR CHARLIE BRAVO, CLEARED VIA ECHO TANGO SIERRA, IN CTR MAXIMUM ALTITUDE TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FEET, QNH ONE ZERO ONE TWO, SQUAWK TREE TREE ONE ZERO”


7. Stanoviště Ruzyně RADAR reaguje na vaše vysílání:

Přehrajte si vysílání stanoviště Ruzyně RADAR

Zobrazit přepis odpovědi ATC

“OSCAR CHARLIE BRAVO, RUZYNE RADAR, IDENTIFIED”

Pozn. Fráze “IDENTIFIED” znamená, že vás řídicí letového provozu identifikoval na obrazovce radaru. Vaší odpovědí může být pouze vyslovení vašeho volacího znaku.

Zde končí naše modelová komunikace při vstupu a průletu CTR.