Síly

Lekce Progress
0% dokončeno

Na letoun působí 4 základní síly:

Z hlediska aerodynamiky, výpočtů hmotnosti a vyvážení a výkonů uvažujeme, že všechny tyto síly působí v jediném bodě – v těžišti. Ve skutečnosti ale působí na celý letoun – např. tah od vrtule je přenášen přes motorové lože do zbytku konstrukce, vztlak vzniká po celé délce křídla a podobně. Konstrukce letounu musí být navržena tak, aby všechna tato zatížení dokázala přenášet.

 

Kromě statických a dynamických zatížení musí konstrukce odolávat povětrnostním podmínkám a zajišťovat dostatečnou ochranu a komfort posádky.