Tah a zatížení

Konstrukce přenáší následující typy zatížení:

ÚKOL – přiřaďte typ namáhání k obrázku: