V dalším článku na cestě za pilotním průkazem se podrobněji podíváme na letecké lékaře, resp. zdravotní požadavky na piloty, přípustná zdravotní omezení a překážky v létání.

Jako piloti bychom rádi svoji pozornost zaměřili jen na létání a zdravotní způsobilost upozadili. Možná však více potenciálních pilotů skončí na nevyhovujícím zdravotním stavu, nežli na nedostatečné přípravě na teoretické či praktické zkoušky. Pojďme se tedy ponořit do této problematiky, a to ideálně ještě před tím, než začneme svůj pilotní výcvik financovat.

  • Musíme mít v ruce osvědčení o zdravotní způsobilosti pilota, zvané též medical, před zahájením pilotního výcviku?
  • Jaké třídy zdravotní způsobilosti musíme rozlišovat?
  • Jak takové vyšetření u leteckého lékaře vypadá a je třeba se ho obávat?

To jsou jen některé z otázek, které si logicky klade každý adept na pilotní průkaz.

Zdravotní prohlídka pilota je základním požadavkem k získání pilotního průkazu. Po jejím úspěšném absolvování je na místě vyhotoveno osvědčení o zdravotní způsobilosti pilota v podobě papírové průkazky. Zdravotní prohlídku musí každý letec podstupovat pravidelně; intervaly mezi prohlídkami se však liší podle stupně (třídy) zdravotní způsobilosti, které rozlišujeme, a také podle věku pilota.

Podrobně tyto požadavky zachycuje tabulka níže:

průkaztřída<= 30 let> 30 let> 40 let> 50 let> 60 let
CPL, ATPL, MPLI. třída1 rok1 rok (6 měsíců u jednopilotního provozu)6 měsíců
PPLII. třída5 let2 roky1 rok
LAPLLAPL5 let2 roky
SLZSLZ (§ 84c zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)5 let2 roky1 rok

Osvědčení o zdravotní způsobilosti I. třídy

Osvědčení o zdravotní způsobilosti první třídy (Medical Certificate Class I) je zapotřebí získat k pilotnímu průkazu obchodního pilota CPL, pilota dopravního letadla ATPL nebo pilota ve vícečlenné posádce MPL.

Vstupní vyšetření se skládá z kolečka: interna, odběr krve a moči, EKG, spirometrie, ORL, dotazy na alergie, astma, kontrola úst, krku, uší, audiometrie, reflexy, oční vyšetření, kontrola barvocitu a podstoupení psychologických testů. Na vyšetření je třeba si vyčlenit dva pracovní dny, jeden den pro zdravotní prohlídku a druhý den pro psychologické testy. Ty obnáší úlohy na počítači, dále písemný test a také vyhodnocení odborníkem. Určitě doporučujeme se dobře vyspat a najíst.

S sebou byste měli mít kromě dokladu totožnosti i výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře a brýle či kontaktní čočky, pokud je nosíte. Ano, čtete správně, i profesionální piloti zapojení do civilního provozu mohou používat brýle, navzdory některým mýtům z minulosti. V případě vojenských letců byste však se zrakovými vadami neuspěli ani nyní.

Žadatel obecně nesmí mít žádnou vrozenou ani získanou abnormalitu, žádnou akutní ani chronickou nemoc nebo vadu; žádné poranění, poškození nebo trvalý vážný následek operace. Dále nesmí dojít k vedlejším účinkům jakékoli předepsané nebo nepředepsané léčebné, diagnostické nebo preventivní medikace, jež by mohly přivodit funkční nezpůsobilost pilota. V případě mezních výsledků je na posuzujícím lékaři, jak výše uvedené skutečnosti s ohledem na možná rizika posoudí.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti II. třídy

Zdravotní prohlídka pro Medical Certificate Class II je menšího rozsahu a obvykle nejsou na překážku „běžná“ zdravotní omezení, např. vyšší tlak či některé oční vady. Osvědčení II. třídy je potřeba získat k pilotnímu průkazu PPL.

Vstupní vyšetření se skládá z následujícího: klinické vyšetření, EKG, laboratorní vyšetření, oční vyšetření, ORL vyšetření a vyšetření moči. Audiometrické vyšetření sluchu je povinné pouze pro držitele kvalifikace IR (létání podle přístrojů), o které se rozepíšeme v některém z pozdějších článků. U pilotů starších 40 let a se zdravotními riziky (obezita, kouření) je nutný krevní test na vyšetření tuků.

Významným rozdílem oproti I. třídě je fakt, že se neprovádí psychologické testování. Uspějí u něj navíc i jedinci třeba s omezeným barvocitem.

Na zdravotní prohlídku si opět vezměte doklad totožnosti a případně brýle nebo kontaktní čočky. Výpis ze zdravotní karty od praktika potřeba nebude.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti LAPL

Pokud se rozhodnete ušetřit prostředky za výcvik a spokojíte se s pilotním průkazem LAPL, potěší vás zřejmě takto i nižší náročnost na zdravotní způsobilost. Prohlídka leteckým lékařem probíhá stejně jako pro soukromého pilota a obsahuje stejný soubor vyšetření. Mnohem omezenější je ale seznam onemocnění a zdravotních nedostatků, které lékař musí posoudit jako diskvalifikující. Ve světě dokonce existují případy, kdy zdravotní způsobilost této třídy získali lidé s náhradní končetinou či například kompenzovanou srdeční vadou.

Jak plyne z výše uvedené tabulky, u osvědčení zdravotní způsobilosti LAPL a překročení 50 let věku je platnost pořád 2 roky, zatímco u II. třídy potřebné k PPL se snižuje na 1 rok.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti pro piloty UL

Tento typ medicalu využijí zejména piloti ultralehkých letadel. Druhy SLZ jsou vzhledem k pravidlům stanovení zdravotní způsobilosti pilotů rozděleny do dvou podskupin.

  1. Pro ultralehké letouny, kluzáky, vrtulníky, vírníky, balony, motorové závěsné kluzáky a motorové padákové kluzáky smí lékařský posudek vystavit pouze lékař, pověřený k tomu Úřadem pro civilní letectví.
  1. Lékařský posudek pro žadatele o pilotní průkaz závěsného padáku a padákového kluzáku může vystavit kterýkoliv praktický lékař, když má odborné znalosti o požadavcích na zdravotní stav těchto žadatelů. Lékaři, kteří nejsou specialisty v oboru leteckého lékařství, mají k dispozici závazné předpisy a směrnice. Přes existenci psaných pravidel je posuzování vždy přísně individuální.

Ceny za lékařskou prohlídku pilota

Co se cen týče, lze shrnout, že platí úměra čím nižší úroveň osvědčení, tím nižší cena. Představu si udělejte v přiloženém obrázku. Dodejme, že ceny jsou obvyklé ke dni vydání článku.

1. třída

pro obchodní a dopravní piloty
vstupní prohlídka ~ 12 000 Kč
prodloužení ~ 1 500 - 3 500 Kč
obnova každých 12 měsíců*

2. třída

pro soukromé sportovní piloty
vstupní prohlídka ~ 1 500 Kč
prodloužení ~ 1 000 Kč
obnova každých 5 let*

třída LAPL

pro držitele průkazu LAPL
vstupní prohlídka ~ 1 500 Kč
prodloužení ~ 1 000 Kč
obnova každých 5 let*

třída SLZ

pro piloty UL letadel
vstupní prohlídka ~ 500 Kč
prodloužení ~ 500 Kč
obnova každých 5 let*

* detailní platnost jednotlivých osvědčení k dispozici ve výše uvedené tabulce

Kde získat medical?

Posuzování zdravotní způsobilosti pilotů mají na starost dvě úrovně poskytovatelů zdravotních služeb. Prvně je to letecko-lékařské centrum; v Česku je jím dnes jen Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ). Druhou možností je pověřený letecký lékař. Ten může provádět veškeré vyšetření, tj. vydávání, prodlužování či obnovování zdravotní způsobilosti kromě vstupní prohlídky pro zdravotní způsobilost I. třídy.

Seznam pověřených lékařů je k dispozici na těchto webových stránkách.

Vstupní prohlídku zdravotní způsobilosti I. třídy u nás provádí pouze Ústav leteckého zdravotnictví (ÚLZ), a to na základě předchozího objednání. Další možností je absolvovat prohlídku v jiné zemi Evropské unie; populární volba je například letecká zdravotnická klinika ve Vídni.

Nemoce, hospitalizace a jiné faktory

Osvědčení o zdravotní způsobilosti je potřebné získat nejpozději před prvním sólovým letem ve výcviku. Po získání osvědčení vyšší třídy automaticky získáváte i nižší osvědčení. Např. osvědčení zdravotní způsobilosti II. třídy je současně platné i pro LAPL, ultralehké letadlo, paragliding, rogalo, ostatní sportovní létající zařízení či parašutismus.

Průkaz se prodlužuje optimálně ve lhůtě 45 dnů před ukončením platnosti! Po ukončení platnosti se musí tzv. obnovit a po pěti letech neplatnosti je nutno provést nové kompletní vstupní vyšetření.

Pilot nesmí létat, pokud si je vědom snížení své zdravotní způsobilosti, které by mohlo vyvolat neschopnost bezpečně vykonávat letecké činnosti. Toto snížení může nastat léčbou, léky, zraněním, chirurgickým zákrokem apod. V takovém případě by se měl pilot bez odkladu poradit s leteckým lékařem. Ženy se musí s leteckým lékařem poradit také v případě, že otěhotní.

Obecně pilot nesmí létat pod vlivem léků (léky na alergii, inzulín, antidepresiva, léky potlačující imunitu apod.). Ne každý lék však znamená konec létání. Lékař posuzuje každý případ individuálně.

newsletter

Chcete dostávat takové informace e-mailem?

Zadejte prosím níže svůj e-mailový kontakt a příští newsletter již přijde i do Vaší schránky