Minulý měsíc se školáci opět vrátili do školních lavic. Mnoho z nich má již od dětství sny o svém budoucím povolání. Někteří se chtějí stát úspěšnými podnikateli, jiní lékaři a někteří se chtějí vydat na cestu napříč světem letadel, leteckých společností a nablýskaných uniforem.

Pomyslnou metou nejvyšší bývá v očích malého dítěte být pilotem dopravního letadla. My samozřejmě víme, že letectví obnáší mnoho dalších zajímavých pracovních pozic, ale pojďme se nyní primárně zaměřit na profesi pilota dopravních letadel.

Pro splnění snu stát se pilotem musí být zájemce zapálený a oddaný své vizi. Cesta k vytyčenému snu může začít již v lavicích základních a středních škol, protože vědomosti načerpané během výuky tradičních předmětů ve školách mohou budoucímu letci výrazně pomoci k překonání náročné cesty až do kabiny velkého dopravního letounu.

A je také třeba říci, že učebnice pilota je bez hlubší znalosti některých předmětů docela obtížné čtení…

Základem pro pilotní průkaz je angličtina

Angličtina je univerzálním jazykem, kterým v dnešní době komunikuje již téměř celý svět. Stejně tomu je i v letectví, kde je anglický jazyk pevně zakotven a stal se oficiálním jazykem nejen v komunikaci pilotů s řízením letového provozu, ale také v postupech a komunikaci členů posádek.

Většina učebních materiálů využívaných v leteckých školách při výcviku pilotů je dnes v angličtině. Podobně tomu je i v případě písemných testů vyšších úrovní pilotních průkazů, které uchazeče čekají při přezkoušení na leteckém úřadě.

Úroveň letecké angličtiny se posuzuje podle rámce Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která stanovila šest úrovní znalosti cizích jazyků. Většina leteckých společností dnes stanovuje jako minimální úroveň anglického jazyka na stupeň 4, ale mohou požadovat i vyšší stupeň 5 nebo 6 (nejvyšší úroveň – rodilý mluvčí).

Pokud budoucí pilot ovládá anglický jazyk v dostatečné míře již před zahájením základního výcviku v letecké škole, bude pro něho studium leteckých předmětů mnohem jednodušší. Záhy se mu totiž otevře například možnost létat do zahraničí, díky čemuž nasbírá velmi cenné zkušenosti, které ocení při budoucí praxi dopravního pilota.

Jak se říká: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Je určitě vhodné časem zapracovat i na znalosti dalších jazyků. Jsou totiž i státy, resp. jejich vlajkové společnosti, které mezi své piloty přijmou pouze letce se znalostí místní řeči. V takových případech oceníte zejména znalosti španělštiny či francouzštiny.

Pro pilota bude nutná také fyzika

Fyziku ve škole jistě neberme na lehkou váhu. Určitě není třeba ovládat fyzikální vědy na úrovni vědeckého pracovníka, abyste se mohli stát profesionálním pilotem. Je však vhodné porozumět základním principům fungování fyzikálních zákonů a mít k fyzice alespoň pozitivní přístup. Pokud by měl adept pilotního průkazu k fyzice i dalším exaktním vědám vyslovený odpor, dříve či později mu to znepříjemní celé vysněné povolání.

Během svého leteckého studia se začínající pilot zabývá aerodynamikou a leteckou technikou, kde se aplikaci fyzikálních principů prostě nevyhneme. Pro lepší porozumění během výuky v letecké škole je příhodné, aby pilot ovládal například základní znalosti mechaniky, které zpravidla načerpá již v lavici základních a středních škol.

I matematika je v kokpitu nutnost

Pro mnohé je matematika příslovečnou Achillovou patou. Pozice dopravního letce nevyžaduje komplexní znalosti z oblasti algebry a matematických teorií, nicméně stejně jako v případě fyziky musí pilot bezpodmínečně disponovat určitými matematickými znalostmi a dovednostmi. Každý pilot by měl být schopen efektivně z hlavy dělit, násobit, sčítat a odčítat – zkrátka měl by si s čísly rozumět.

Během letu pilot zvažuje mnoho faktorů, jako je hmotnost, čas, rychlost, vzdálenost, výška atp. Stále musí, i v souběhu s technikou, která dnes provádí důležité výpočty sama, počítat a ověřovat veškeré hodnoty, aby se ujistil, zda jeho let probíhá dle plánu a nikterak se neodchyluje od obvyklých předpokladů.

Pochopitelně, i v letectví je možné využívat pro složitější výpočty kalkulačky nebo různá mechanická počítadla, nicméně v některých situacích se pilot musí obejít i bez nich, protože na zadávání hodnot do kalkulačky není jednoduše čas.

pilotní zkouška
Navigační počítadlo neboli komputor E6-B je mechanické zařízení sloužící k usnadňování výpočtů rychlostí, spotřeby, snosu větru a zjednodušuje také převod jednotek

Nemine nás ani chemie

Ač si to možná neuvědomujeme, chemie je součástí našeho každodenního života. Možným příkladem aplikace chemie v leteckém světe je počasí. Z čeho se skládají mraky? Jak se vlastně takový mrak vytvoří? To vše letečtí instruktoři při výuce v leteckých školách vysvětlují za použití základních znalostí z oboru fyziky, ale i chemie.

Kromě toho je dobré, aby byl profesionální pilot vybaven určitým povědomím o nebezpečných látkách pro případ, že by snad některé z nich přepravoval v nákladovém prostoru svého letadla.

Zeměpis aneb aby se dopravní pilot netratil

Dopravní piloti se často pohybují mezi různými městy, zeměmi a třeba i kontinenty, je proto nezbytné, aby měli dobrý všeobecný přehled o jednotlivých částech světa. Kromě toho je fascinující dozvědět se zajímavé detaily o destinaci, kam zrovna váš letoun směřuje.

Obecná geografie může pomoci jako základní kámen pro čerpaní znalostí během výuky letecké navigace, která jistě nemine žádného začínajícího letce. Umění číst z mapy a efektivně s ní pracovat během letu je základní znalostí, kterou bude létání po pilotovi vždy vyžadovat.

V současném třaskavém světě však oceníme také znalosti politického zeměpisu a například povědomí o tom, který region je pro provedení letu příliš nebezpečný. Není třeba zacházet hluboko do historie, abychom vzpomněli tragickou nehodu civilního letadla, sestřeleného raketou vypálenou v rámci ozbrojeného konfliktu, který se odehrával 10 kilometrů pod letadlem.

Týmová spolupráce a letecká komunikace

Jakkoliv by se mohlo zdát, že pilotní profese je vyhrazena lidem spíše s „vědeckým nadáním“, nelze opomíjet ani humanitní vzdělání a určité sociální dovednosti. Práce dopravního pilota je ve velké míře založena na součinnosti více lidí, ať už pilotů a řídících letového provozu či posádek letadel, pozemních techniků atp.

Komunikační dovednosti a týmová spolupráce nebývají obvykle přímo propojeny s konkrétními školními předměty, nicméně i tyto dovednosti je možné v rámci školního vzdělávání zdokonalit. Týmové sportovní aktivity a kolektivní práce během školních projektů jsou toho zářným příkladem. Aktivním přístupem během těchto činností se žákům zdokonalují jejich vyjadřovací schopnosti a zvykají si na řešení problému ve skupině, stejně jako tomu je během letu v případě letové posádky.

Nic není ztraceno

Máte po přečtení předchozích odstavců pocit, že se nemůžete stát pilotem nebo pilotkou? Pravdou je, že povolání dopravního pilota není pro každého. Vyžaduje kromě potřebných znalostí a dovedností také řadu osobních omezení, velkou cílevědomost a vysoké odhodlání.

Na druhou stranu, systém leteckého vzdělávání v Česku i blízkém okolí není postaven na povinném absolvování nějaké konkrétní školy či školy s konkrétním zaměřením. Po uchazečích o práci profesionálního pilota se zpravidla žádá pouze maturitní vysvědčení, které může mít jak absolvent všeobecného gymnázia, tak třeba vyučený květinář.

V každém případě je však potřeba chuť na sobě neustále pracovat a vzdělávat se. Vzdělání je klíčem k úspěchu a v letectví tomu rozhodně není jinak.

newsletter

Chcete dostávat takové informace e-mailem?

Zadejte prosím níže svůj e-mailový kontakt a příští newsletter již přijde i do Vaší schránky