Blíží se konec platnosti vaší kartičky s oprávněním VFL či OFL? Prodloužení průkazu radiotelefonisty není nijak složitá procedura, ale pozor na některé „poznámky pod čarou“.

Jednou za 4 roky a 11 měsíců

Začněme tím nejdůležitějším – kdy vlastně končí platnost vašeho průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby? Toto datum je vytištěné na zadní straně kartičky v pravém horním rohu a nastává pět let od vydání vašeho současného průkazu. Po jeho uplynutí, pakliže nemáte ještě v ruce kartičku novou, nemůžete legálně používat palubní radiostanici.

Zákon umožňuje prodloužit bez zkoušky všeobecný i omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, pokud coby jeho držitel prokážete alespoň jednoletou praxi v používání palubní radiostanice. Splnění této povinnosti dokládá pilot čestným prohlášením a kopií pilotního průkazu, anebo potvrzením praxe, například od zaměstnavatele.

Nicméně pozor! Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má na vyřízení vaší žádosti o prodloužení celých 30 kalendářních dnů. Přímo v pokynech k prodloužení na stránkách ČTÚ tak stojí informace, abyste o prodloužení zažádali nejpozději právě oněch 30 dnů před koncem platnosti současného průkazu radiotelefonisty.

Není sice nikde řečeno, kdy nejdříve lze žádat o prodloužení průkazu radiotelefonisty, ale z logiky věci bychom tak činili nejdříve čtvrt roku (cca 90 dní) před datem jeho expirace.

Správní poplatek

Vydání nové kartičky a administrativa s tím spojená je zatížena správním poplatkem 200 Kč. Ten je nutné uhradit ještě před faktickým prodloužením, potvrzení o tomto účetním kroku je totiž povinnou přílohou formuláře pro prodloužení průkazu.

A nyní něco pro zasmání i pro chytré hlavy zároveň, jak by asi napsal Cimrman. Správní poplatek je třeba zaslat na účet, který závisí na tom, jaký druh průkazu máte/prodlužujete a zdali tak činíte v Praze či v Ostravě.

  • Pokud prodlužujete všeobecný průkaz radiotelefonisty (VFL), bez ohledu na další posíláte peníze na účet 3711-60426011/0710.
  • Pokud prodlužujete omezený průkaz radiotelefonisty (OFL) v Praze, pošlete peníze na účet 3711-5920041/0710.
  • Pokud prodlužujete omezený průkaz radiotelefonisty (OFL) v Ostravě, pošlete peníze na účet 3711-6823761/0710.
  • Variabilní symbol vaší platby tvoří v případě prodloužení průkazu radiotelefonisty následující vzorec 4400DDMMRR, přičemž znaky DDMMRR nahrazuje den (DD), měsíc (MM) a rok (RR) vašeho narození.
  • Konstantní symbol je 1148 pro platbu bankovním převodem nebo 1149 pro platbu poštovní poukázkou.

Pakliže se vám z odrážek výše trochu zamotala hlava, možná váš utěší informace, že je možné poplatek uhradit kolkem. Platba v hotovosti nicméně možná není.

Dopisem, ale i datovkou

Nyní tedy k samotné žádosti o prodloužení. Na ČTÚ je třeba doručit vyplněný formulář s několika přílohami.

Formulář lze stáhnout přímo ze stránek ČTÚ a jeho vyplnění je otázkou pár minut. K formuláři budete potřebovat klasickou průkazovou fotografii 35 x 45 milimetrů a doklad o uhrazení správního poplatku. Následně můžete vytištěný formulář s fotkou poslat na příslušnou adresu úřadu, a to opět podle klíče:

  • všeobecný průkaz radiotelefonisty (VFL): Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
  • omezený průkaz radiotelefonisty (OFL) v Praze: Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
  • omezený průkaz radiotelefonisty (OFL) v Ostravě: Český telekomunikační úřad, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Z našeho pohledu velice vítaná – a také odpovídající roku 2021 – je možnost elektronického podání žádosti o prodloužení, a to buď s pomocí elektronického podpisu, anebo datové schránky. V takovém případě si místo formuláře v PDF stáhněte elektronizovaný formulář formátu ZFO (lze vyplnit pomocí volně přístupného programu Software602 Form Filler) a vyplňte jej dle pokynů. Na závěr můžete formulář rovnou odeslat datovou schránkou či opatřit elektronickým podpisem. Pokud by se cokoliv z toho z nějakého důvodu nevydařilo, lze formulář opět vytisknout a podat stejným způsobem jako PDF formulář. Podání elektronickou cestou je nicméně velice pohodlné a rychlé.

Průkaz už propadl, co teď?

Položili jste si v úvodu otázku, co nastane, když o prodloužení průkazu zažádáte méně než 30 dní před koncem platnosti a ČTÚ vám jej skutečně nestihne prodloužit před expirací? Odpověď je jednoduchá – nic mimořádného. Nanejvýš vás úřad vyzve k doplatku 200 Kč; správní poplatek za prodloužení průkazu po skončení jeho platnosti činí 400 Kč.

Po skončení platnosti? Ano. Zákon totiž umožňuje bez větších potíží prodloužit i rok propadlý průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. Jediný rozdíl oproti standardnímu prodloužení je v tom, že vaše nedávná praxe v používání radiostanice musí být nikoliv pouze jednoletá, nýbrž dvouletá.

V každém případě ale platí – bez platného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby vydaným ČTÚ nemůžete legálně ovládat palubní radiostanici na v tuzemsku registrovaných letadlech.

Pokud průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby ještě nemáte, k přípravě využijte náš přípravný kurz Testy pro Všeobecný průkaz radiotelefonisty (VFL) + interaktivní příprava na ústní část zkoušky.

newsletter

Chcete dostávat takové informace e-mailem?

Zadejte prosím níže svůj e-mailový kontakt a příští newsletter již přijde i do Vaší schránky