PPL – Meteorologie [ZKOUŠKA]

Na absolvování tohoto testu máte 20 minut.

V testu musíte získat skóre nejméně 75 %.

Máte na nás dotaz?