Opakovací test o předcházení a zvládání chyb

Máte na nás dotaz?